Image Image Image Image Image

BNSyoutube      BNStwitter      BNSlinkedin      BNSfacebook

Scroll to Top

To Top

over de BNS

1531601_581607545244459_101711204_nDe Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers (BNS) is een landelijke organisatie van en voor professionele stripmakers: striptekenaars, scenaristen, inkleurders en letteraars. De BNS telt bijna 100 leden en zet zich in voor erkenning, waardering en promotie van het Nederlandse beeldverhaal. Daarnaast is de BNS actief in beleids- en beroepsondersteuning voor de overheid, bedrijfsleven en individuele leden.

Geschiedenis
De BNS is op 15 december 2008 opgericht om de positie van stripmakers te verbeteren en op te komen voor hun rechten. Deze inspanningen hebben geleid tot meer status en zichtbaarheid voor het Nederlandse beeldverhaal in de kunst- en ontwerpsector. Zo startte Hogeschool voor de Kunsten ArtEz in deze periode de opleiding Comic Design: waar dergelijke opleidingen in België en Frankrijk al vele decennia bestaan, is dit de eerste, officieel erkende HBO-opleiding voor stripmakers in Nederland.

Een ander belangrijk resultaat was de aanstelling van een speciale intendant voor strips en graphic novels bij het toenmalige Fonds BKVB (tegenwoordig het Mondriaan Fonds). In enkele jaren tijd hebben daardoor vernieuwende en bijzondere stripprojecten het levenslicht gezien, waaronder evenementen en diverse boeken en albums. Ook werd een speciale oeuvreprijs in het leven geroepen, de Marten Toonder Prijs. Deze prestigieuze prijs, waar een geldbedrag aan was verbonden van €25.000, is driemaal uitgereikt aan achtereenvolgens Jan Kruis, Peter Pontiac en Joost Swarte. Door reorganisaties, fusies en nieuwe prioriteiten bij de diverse fondsen is de uitreiking van deze prijs vroegtijdig gestopt.

Nederlandse subsidie voor het beeldverhaal is momenteel ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en valt onder de noemer ‘vormgeving’.

Taken en verantwoordelijkheden
De BNS maakt zich sterk voor de positie en reputatie van stripmakers als beroepsgroep, waarbij erkenning, waardering en promotie van het Nederlandse beeldverhaal het hoofddoel is. De BNS wil dat bereiken door middel van:

• Ontmoeting en kennisuitwisseling (workshops, lezingen, evenementen)
• Onderzoek
• Innovatie en vernieuwing (o.a. digital publishing)
• Professionalisering
• Internationalisering
• Samenwerking met relevante organisaties (o.a. overige beroepsverenigingen, organisaties, instellingen, bedrijfsleven, overheid)
• Pers- & publieksvoorlichting (publicaties, social media, evenementen en festivals)

Samenwerking
De BNS werkt nauw samen met:

Platform Makers
BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers)
Stripschap
Stichting Beeldverhaal
Het Gronings Stripmuseum
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
Dutch Director’s Guild