Image Image Image Image Image

BNSyoutube      BNStwitter      BNSlinkedin      BNSfacebook

Scroll to Top

To Top

voor stripmakers

1528586_581607668577780_699881461_nLidmaatschap
De Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers (BNS) is een landelijke organisatie van en voor professionele stripmakers: striptekenaars, scenaristen, inkleurders en letteraars. De BNS telt ca. 100 leden en zet zich in voor erkenning, waardering en promotie van het Nederlandse beeldverhaal. Daarnaast is de BNS actief in beleids- en beroepsondersteuning voor de overheid, bedrijfsleven en individuele leden.

Elke beginnende of ervaren professional kan zich aansluiten bij de BNS. Voor het lidmaatschap is het niet nodig dat het maken van strips je hoofdinkomen is: vele stripmakers zijn ook actief in illustratie, grafisch ontwerp en animatie. Wel moet je er beroepsmatig mee bezig zijn of er naar streven.

Voordelen
• Hulp en advies bij de uitoefening van je beroep als stripmaker (algemene voorwaarden, contracten, gebruiksrechten, acquisitie, etc.)
• Gebruik maken van standaarddocumenten (offertedocumenten, opdrachtbevestigingen en algemene leveringsvoorwaarden)
• Professionele vertegenwoordiging in diverse branches en sectoren (o.a. ontwerp, musea, kunst & cultuur, stripwereld, boekenbranche)
• Exclusieve uitnodigingen voor bijeenkomsten, (prijs)uitreikingen, festivals en overige evenementen
• Toegang en deelname aan lezingen, ledendagen, workshops, demonstraties en andere bijeenkomsten
• Toon aan opdrachtgevers dat je als professional bent aangesloten bij een beroepsvereniging
• Gebruik maken van de pr- & communicatiemiddelen die de BNS inzet bij de promotie van het Nederlandse beeldverhaal (Facebook, website, evenementen, etc.)
• Laat je werk zien door deelname aan exposities, publicaties (print en online) en overige activiteiten
• Toegang tot het besloten ‘Stripmakers Forum’: een online ontmoetingsplek voor discussie, hulp, ervaringen, samenwerking etc.
• Een netwerk van collega’s voor gezelligheid, inspiratie, samenwerking en kennisuitwisseling
• Diverse kortingen en voordeelregelingen (BNO + abonnementen op Zone 5300 en Eppo). Zone 5300 en Eppo bieden BNS-leden 20-25% korting aan op een jaarabonnement: Zone 5300 € 27,50 (i.p.v. €34,50) voor 6 nummers,
Eppo €75,00 (i.p.v. €99,00) voor 26 nummers + het album ‘Eppo Forever’ (neem rechtstreeks contact op met deze tijdschriften om je lidmaatschap in orde te maken)
• Vermelding op de website www.stripmakers.nl met een portofolio: 1 tot 6 afbeeldingen van maximaal 640 pixels breed, URL’s van al je relevante weblinks (sites, Facebooks, Tumblr, Pintrest, Instagram, Twitter etc.) en een korte biografie of wervende tekst over jou en/of je werk

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door het downloaden, invullen, ondertekenen en opsturen van het inschrijfformulier.
Adobe_PDF_icon  DOWNLOAD HET HIER (ADOBE PDF)

 

Het lidmaatschap is alleen mogelijk als je minimaal 16 jaar bent, Nederlands staatsburger bent of in Nederland woont. Om als lid geaccepteerd te worden, beoordeelt het bestuur van de BNS elke aanmelding op beroepsmatigheid waarbij gelet wordt op kwaliteit, aantal publicaties en de beroepspraktijk. Het bestuur streeft ernaar binnen twee weken na aanmelding een besluit over toelating te nemen. De secretaris zal je zo spoedig mogelijk over dit besluit en de hoogte van de contributie op de hoogte brengen. Aan het indienen van het inschrijfformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Met het indienen van het inschrijfformulier geef je aan dat je het hebt gelezen, begrepen en naar waarheid hebt ingevuld. Met je gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan, ze worden uitsluitend benut voor de nodige communicatiedoeleinden. Er wordt rekening gehouden met je privacy zoals wettelijk bepaald.

Volwaardig lid of aspirant?
Voldoet je werk nog niet helemaal aan de gestelde eisen, of ben je nog studerend, dan is het mogelijk ‘aspirant lid’ te worden. Dit kan voor een periode van maximaal 3 jaar, daarna word je volwaardig lid óf vervalt het lidmaatschap. De BNS kan bij onduidelijkheid hierover eventueel contact met je opnemen. Mogelijk zou de algemene ledenvergadering de beslissing van het bestuur in een latere fase nog kunnen wijzigen. 

Toelating en contributie 2014
Na toelating en betaling van de contributie ben je officieel lid van de BNS. Je krijgt de inloggegevens van het Stripmakersforum toegestuurd en per mail word je verder op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Tevens zul je vermeld worden op de BNS website.

Lidmaatschap van BNS geldt voor tenminste een heel kalenderjaar. De contributie voor 2014 bedraagt €99,- per kalenderjaar voor gewone leden, en €66,- voor aspirant leden. Word je later in het jaar lid, dan passen we het lidmaatschap aan aan de hoeveel maanden die er nog resten. BNS-leden die óók lid van de BNO zijn, onvangen 40% korting op de contributie van zowel de BNS als de BNO (geldt niet voor aspirant leden.) Ben je BNO-lid of wil je dit worden, geef dat dan aan bij je aanmelding. 

Afmelden
Het lidmaatschap wordt aan het einde van elk kalenderjaar stilzwijgend verlengd. Wil je je lidmaatschap annuleren, meld dat dan schriftelijk vóór 1 december per e-mail aan bns@stripmakers.nl. Verdere regels over lidmaatschap en contributie zijn te vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement van BNS.