Image Image Image Image Image

BNSyoutube      BNStwitter      BNSlinkedin      BNSfacebook

Scroll to Top

To Top

nieuws

30

Jul
2017

in: nieuws

door: BNS

Verslag BNS-jaarvergadering van 2017

On 30, Jul 2017 | In nieuws |

De jaarvergadering van BNS vond zaterdag 21 januari plaats op een toepasselijke locatie: het Stripmuseum van Rotterdam. Naast een rondleiding was er ook ruimte voor twee gastsprekers: Gert Gerrits van BNO en Stripdagen-organisator Ton Schuringa. BNS-bestuurslid Alex Schijffelen zwaaide af, waarna Jeroen Mirck toetrad tot het bestuur.

Terugblikkend op 2016 is het bestuur enthousiast over de goede start van het jaar met de workshop onderhandelen. Op de Stripdagen in Rijswijk organiseerde BNS traditiegetrouw een serie interviews met tekenaars, maar hier kwamen helaas te weinig mensen naar kijken. Dit jaar zetten we opnieuw in op podiuminterviews, maar dan wel op een centralere plek en in samenwerking met Boekenkrant.

Vanuit de leden komt de suggestie om deze ‘talkshows’ te filmen en op YouTube te zetten. Het bestuur stelt verder voor om het podiumprogramma te verlevendigen met muziek van stripmakers. Alex Wesselink geeft aan met zijn band te willen komen. Ook valt de naam van de broers Heymans.

Strips on Stage was een grote teleurstelling. Toen de kaartverkoop niet op gang kwam, ging de stekker uit dit evenement tijdens Stripdagen Haarlem. Het is de bedoeling om dit nog te evalueren met de organisatie van de Stripdagen.

Portfoliodag

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, aanwezig in de persoon van Gert Gerrits, wil een portfoliodag organiseren waar ook stripmakers aan mee kunnen doen. BNS gaat hierover in gesprek met BNO. Sowieso hebben beide partijen ook in het algemeen contact over nauwere samenwerking.

Bestuurlijk is de grootste uitdaging van BNS om het eigen bestuur te vernieuwen. Er zijn de afgelopen jaren meerdere bestuurders vertrokken. Op deze ledenvergadering vertrekt ook penningmeester Alex Schijffelen, maar niet voordat hij het jaarverslag van 2016 en de begroting voor 2017 heeft toegelicht.

Voorzitter Hans Pols laat weten dringend behoefte te hebben aan nieuwe bestuursleden. Eentje is er alvast gevonden: freelance journalist Jeroen Mirck (onder meer werkzaam voor Stripschrift, daarnaast bestuurlijk actief voor de Auteursbond en D66) stelt zich kandidaat en wordt door de leden per acclamatie gekozen tot bestuurslid.

Stripbeurzen

De begroting voor 2017 wordt aangenomen. Tijdens de vergadering wordt onder meer stilgestaan bij het concept ‘Vrienden van BNS’, dat niet van de grond is gekomen. Hier wordt vooralsnog geen vervolg aan gegeven. Maaike Hartjes stipt aan 1.000 euro is begroot voor de Stripdagen in Rijswijk is begroot. Zij vraagt zich af of dit niet te veel is voor een traditionele beurs.

Meerdere leden steunen de gedachte om ook eens op een mangabeurs of de Comic Con te gaan staan. De vraag daarbij is welk doel je als BNS nastreeft: als ledenwerving het doel is, kunnen andere beurzen zeker de moeite waard zijn. Abe Borst stelt voor om workshops te geven op andere beurzen. Hij gaat in samenwerking met BNS een plan maken voor deze workshops.

Behalve de beurzen gaat het ook over kleinere activiteiten. In de praktijk komt er gedurende het jaar weinig initiatief vanuit de leden. Wel is onlangs een leuke BNS-workshop georganiseerd in het atelier van Wasco. Tijdens de vergadering ontstaat het idee om een masterclass Scenarioschrijven te organiseren, met BNS-lid en Stripschapprijs-winnaar Willem Ritstier.

Communicatie

Het bestuur gaat extra aandacht besteden aan communicatie. De website gaat onder handen worden genomen en er wordt binnenkort ook weer een nieuwsbrief verstuurd (per mail, maar wellicht ook per post). Ook social media krijgt meer aandacht. Abe Borst werpt zich op om vaker content van leden te publiceren op de Facebook-pagina van BNS. Het bestuur gaat hem administrator maken van die pagina.

‘Je moet dingen ondernemen om zichtbaar te zijn’, wordt tijdens de vergadering gezamenlijk geconstateerd. Het bestuur neemt zich deze wijsheid zeer ter harte, zowel wat betreft communicatie en activiteiten, maar ook de belangenbehartiging voor stripmakers. Voor dit laatste zullen bestuurders onder meer blijven aanschuiven bij het overleg van Platform Makers.

Tags | , , , ,